About

For English scroll down 🙂

Witaj!

Jestem Enia i tworzę tego bloga z w nadziei, że znajdziesz tu coś inspirującego i przekonasz się, jak wiele potrafisz:)

W domu rodzinnym nauczyłam się, że możesz zrobić samemu wszystko jeśli tylko włoży się w to serce oraz trochę (lub dużo) cierpliwości i pracy. Mimo, że jestem nauczycielką, moje geny córki krawcowej są jednak silniejsze i od dłuższego czasu rozmyślam co zrobić, żeby moje życie było ciekawsze. Do moich dwóch pasji zaliczam:

 • szycie i DIY
  Szyję odkąd pamiętam. Nie jestem ekspertem, ale bardzo to lubię i cały czas się uczę. Największą przyjemność sprawia mi szycie dla innych i ich pochwały mojej nieperfekcyjnej pracy. To motywuje mnie do niepoddawania się. DIY (ang. Do It Yourself – zrób to sam/a) to pojęcie dosyć szerokie; zaliczam do tej grupy wszystko co da się zrobić samemu – kartka z życzeniami, szycie poduszek czy renowacja starych mebli. Chcę dzielić się z Tobą moimi pomysłami na praktyczne i oryginalne przedmioty/ ozdoby oraz krok po kroku podpowiadać jak możesz wykonać je sam/a lub z rodziną czy przyjaciółmi i mieć przy tym frajdę 🙂
 • minimalizm/organizacja/zero waste
  Od zawsze lubię zorganizowaną przestrzeń. Planowanie i unikanie zagracania domu to dla mnie żaden problem a wręcz przyjemność:) Co do zero waste, zainteresowałam się tym tematem niedawno, ale już wiem, że powoli będę dokonywała zmian w moich codziennych nawykach. Zmniejszanie ilości odpadów i posiadanie tylko niezbędnych rzeczy jest bardzo minimalistyczne 🙂

Jeśli podoba Ci się jak piszę, śledź moje wpisy, komentuj i dziel się własnymi sukcesami w upiększaniu małych i wielkich przestrzeni.

Jeśli nie, może dasz mi jakąś radę?

Hi!

My name’s Enia and I create this blog hoping that you’ll find something inspiring here and see how much you can do 🙂

In my family home, I learnt that you can do everything yourself if you just put your heart and some (or a lot of) patience and work into it. Although I’m a teacher, my genes of tailor’s daughter are stronger and for a long time, I’ve been wondering what to do to make my life more interesting. My two passions are:

 • sewing and DIY
  I’ve been sewing for as long as I can remember. I am not an expert but I really like it and I’m still learning. I’m the most pleased when I sew for others and hear their praises of my imperfect work. It motivates me to keep going.DIY is a broad term for me, it’s everything we can do ourselves – greetings card, sewing pillow cases or renovating old furniture. I want to share my ideas for practical and original items/decorations and tell you step by step how you can do it yourself or with your family/ friends and have fun doing it 🙂
 • minimalism/organization/zero waste
  I’ve always liked organized space. Planning and avoiding cluttering my home is not a problem, it is even pleasure 🙂 As to zero waste, I’ve become interested in it very recently but I already know that I’m going to slowly make changes in my everyday habits. Reducing waste and having only necessary stuff is very minimalist 🙂

If you like how I write, follow my posts, leave comments and share your own success in making small and bigger spaces more beautiful.

If not, maybe you can give me some advice?